• No future!?

    Zein da nahi duzun etorkizuna? Zertan, non, zeinekin… Hori da askotan bakoitzak bere buruari egiten dion galdera. Azkenaldian eta arlo oso ezberdinetan etorkizunik egongo ote den zalantza ere badute askok. Etorkizuna denbora lerro batean etorri behar duen hori izango ez balitz bezala, hura nola izan daitekeen pentsatzeko aukerarik eman nahi ez baligute bezala. Gure jendartean…