Talaios Marinaledako kooperatibentzat lanean ari da

Irudia: María Jesús Martín Prieto
Argazkia: María Jesús Martín Prieto

Marinaledako esperientzia kooperatiboa da, agian, Andaluziako ekonomia sozial eraldatzailearen proiektu nagusia. Haren historiak, eragin sozioekonomikoak, autogestioaren ezaugarriek, lur publiko eta komunitarioaren aldeko borrokak, proiektu hau funtsezko esperientzia bihurtzen dute burujabetzeko ekimen sozioekonomiko berriak eraikitzeko eredu gisa.

2022ko urtarriletik, Talaios Kooperatibak Marinaledako kooperatibei zerbitzua ematen die. Zehazki, aholkularitza estrategikoari, komunikazioari eta antolaketari buruzko gaiak: antolaketa-egitura eratzen laguntzea, aldizkako eta ezohiko barne-bilerak antolatzen eta gauzatzen laguntzea, kooperatiba formatzeko eta gaztetzeko plangintzetan laguntzea, kanpo-harremanetan laguntzea, ikusgarritasun digitala (Internet) eta analogikoa (ohiko baliabideak) sustatzea, informazioaren eta komunikazioaren teknologia berriekin zerikusia duen guztia hobetzea, eta plan estrategiko bat prestatu eta garatzea.

Andaluziako Juntak 2021eko ekainean kanporatze-agindua eman izanak ekarri duen arazoak ez du kooperatiba geldiarazi, kontrakoa baizik. Proiektu hau bultzatu eta bultzatu beharko luketenek sortutako ziurgabetasunaren aurrean, kooperatibek inbertsio planak eta plan estrategikoak egin dituzte proiektu kooperatiboa etengabe hobetzeko.

Printzipio eta helburu argi batetik abiatuta, Talaios Kooperatiba lan talde baten partaide izan da, eta bertatik hainbat neurri eta hobekuntza proposatu dira. Marinaledako kooperatibak herri eta eskualde baten bizitza hobetzeko tresnak direla laburbiltzen dute oinarrizko printzipio eta helburuek. Oinarrizko printzipioa kolektibitate baterako tresna izatea da, bai eta berdintasuna bilatzea ere, lan-sarbidearekin eta lan-baldintzekin zerikusia duen orotan, Kooperatiba Batzordearen erabakiak gidatzen dituzte. Lan kooperatiboaren oinarri den helburu orokorra kalitatezko ahalik eta enplegu gehien sortzea da.

Hortik aurrera, neurriak eta hobekuntzak proposatu dira hiru arlo handitan: 1) juridikoa; 2) antolaketa; 3) ekonomikoa. Lehenengo ildo estrategikoa kooperatibaren errealitatea egungo premia juridiko-legalei egokitzea da. Bigarrenari dagokionez, esperientzia arrakastatsu hau ekarri duten balio eta printzipioak finkatu nahi dira etorkizunerako. Marinaledako kooperatiba-sistemaren erreprodukzioak etengabeko dinamika eskatzen du, proiektua gaztetzeko eta errealitate aldakorrera egokitzeko. Hirugarrenik, eta hertsiki ekonomiko-finantzarioari dagokionez, inbertsio-planak ezarri eta planifikatu dira, batez ere kooperatibaren bi arlotan: El Humoso finkaren olibadia eta kontserba-fabrika.

Marinaledako proiektu kooperatiboa Andaluziako ekonomia sozial eraldatzailearen iragana, oraina eta etorkizuna da. Hori dela eta, Talaios Kooperatiban proiektu eredugarri honen alde egingo dugu, ahal dugun guztian, Andaluziako Juntan, Andaluziako Parlamentuan eta Andaluziako bizimodua hobetzeaz arduratu behar duten erakunde publiko guztietan, arazoari irtenbidea emateko eskakizunak babestuz. Talaiosetik, gure laguntza eta elkartasuna eskainiko ditugu, lur publiko-komunitarioaren eta lan kooperatibo autogestionatuaren aldeko proiektu honi babesa emateko, eta lurra, herri eta eskualde osorako lan duina eta kalitatezkoa lortzeko baliabide izan dadin bermatzeko.